Chuyên mục: Học hành

Nhận định về thái độ sống

Bài viết này thuộc phần 18 của 28 phần trong series: Làm sao để học giỏi?Bạn có thấy rằng một số người luôn vui vẻ vẻ tràn đầy năng lượng không? Khi tất cả mọi người đều bỏ cuộc, họ là những người khuấy động nguồn sinh lực, vẫn tiếp tục …

Lời khuyên cho bạn

Bài viết này thuộc phần 15 của 28 phần trong series: Làm sao để học giỏi?Thực hành để hiểu bài Không có phương pháp nào có thể thay thế được việc bạn luyện tập trả lời các câu hỏi và tập giải đề thi. Sau khi đã đọc qua sách giáo …

Những yêu cầu trong kỳ thi

Bài viết này thuộc phần 13 của 28 phần trong series: Làm sao để học giỏi?Trong quân đội, những người lính được đòi hỏi phải vượt qua những thử thách khó khăn trong quá trình huấn luyện. Họ thường phải hoàn thành nhiệm vụ của mình trong một khoảng thời gian …