Chuyên mục: Học hành

Không có thời gian để học?

Rất nhiều người hay đưa ra những lý do nghe có vẻ hợp lý để chứng minh mình không có thời gian để học, bạn sẽ thường xuyên nghe nhiều người nói những câu như: “Tôi chẳng có chút thời gian nào!” “Tôi quá bận rộn với bao nhiêu việc khác.” “Không …