Chuyên mục: Học hành

Không có thời gian để học?

Bài viết này thuộc phần 3 của 28 phần trong series: Làm sao để học giỏi?Rất nhiều người hay đưa ra những lý do nghe có vẻ hợp lý để chứng minh mình không có thời gian để học, bạn sẽ thường xuyên nghe nhiều người nói những câu như: “Tôi chẳng …