Khái niệm và thao tác cơ bản trong Autocad

Để giúp cho quá trình học Autocad trở nên dễ dàng chúng ta cần phải hiểu rõ những khái niệm và những thao tác cơ bản thường được sử dụng trong Autocad. Hãy cùng hoaivong.com tìm hiểu những khái niệm này:

Hệ trục toạ độ

Trong Cad sử dung hai loại hê trục toa độ:

+ Hệ trục chuẩn WCS (l ser Coordinate System) là hệ trục mặc định trong Cad. WCS được xác lập trên nguyên tắc của hệ trục Decad, lấy tọa độ gốc 0(0.0.0) làm chuẩn và hai định huớng chính Ox, Oy tạo thành mặt phẳng xOy, như vậy toạ độ một điểm được xác định bỡi (x,y). Ngoài ra đối với các bản vẽ không gian Acad tự tạo ra một trục ảo Oz vuông góc với mặt xOy trong trừờng hợp này toạ độ điểm dọc xác định (x,y,z).

+ Hệ trục do người sừ dụng tạo lập UCS (User Coordinate System) thực chất là một WCS nhưng được người sử dụng tịnh tiến trong không gian một khoảng (x’,y’,z’) hoặc xoay trong không gian một góc a bất kỳ.

Chú ý:

• Khi vẽ điểm trên mặt phẳng ta chỉ cần xác định hai giá trị cho một điểm là (x,y) – giá trị z được mặc định bằng 0.

• Đối với bản vẽ không gian người sử dụng tự tạo ra các ucs tuỳ ý cho riêng mình.

Cách xác định tọa độ điểm trong bản vẽ

Cách 1: Bấm chuột trực tiếp vào điểm trên bản vẽ (có thế sử dụng phương pháp truy bắt điểm)

Cách 2: Gõ toạ đọ điểm trực tiếp vào dòng nhắc điểm

+ Toạ độ tuyệt đối: Là toạ độ thực của điểm cần vẽ

Cách nhâp: x,y.z¿

+ Toạ độ tương đối: Thực chất là tịnh tiến của điểm vẽ so với điểm trước đó một khoảng (a.b.c)

Cách nhâp: Giả thiết đã xác định một điểm có toạ độ bất kỳ (x’,y’,z’), ta cần vẽ điểm kế tiếp có toạ độ (x+a, y+b, z+c) với (a, b, c) là khoản tịnh tiến theo các trục z, y, z. Nh vậy ta có thê nhập:

@a.b.c ¿

+ Toạ độ cực: Giống như toạ độ tương đối nhưng đây là phương pháp tịnh tiến đến một điểm từ điểm xác định trước đó một khoảng L và tạo với trục Ox một góc a bấl kỳ.

Cách nhập: Giả thiết cần xác định toạ độ một điểm cách điểm trước đó một khoảng L đồng thời đường thẳng nối hai điểm hợp với Ox một góc a thì tại dòng nhập toạ độ:

@L<a¿

Tạo bản vẽ mới và thiết lập tỷ lệ khổ giấy

+ Tạo bản vẽ mới

New ¿

(hiện hộp thoại)

Chọn “Start from Scratch” và “Metric” -> OK

+ Thiết lập tỷ lệ bản vẽ

Mvsetup ¿

N ¿ (Đặt chế độ ẩn)

M ¿ (Chọn đơn vị đo theo mét)

Nhập tỷ lệ bản vẽ (s) ¿ (Nếu đặt bản vẽ với tỷ lệ 1:100 thì s=100)

Nhập chiều ngang của khổ giấy (n) ¿ (A4 -> n=297, A3 -> n=420….)

Nhập chiều cao của khổ giấy (d) ¿ (A4 -> n=210, A3 -> n=297,…)

Chú Ý:

• Với thiết lập như trên ta có thể sử dụng một không gian

Theo chiều ngang: (s) X (n) điểm vẽ

Theo chiều dọc: (s) X (d) điểm vẽ

• Khoảng cách giữa hai điểm liên tục bằng 1 mm

Thiết lập lới và đặt truy bắt lới

+ Thiết lâp lới vẽ

Grid ¿

Nhập khoảng cách giữa các mắt lới ¿ (bật hoặc tắt điểm lới gõ F7)

(nếu khoảng cách lới quá nhỏ so với không gian bản vẽ thì không xuất hiện dọc các điểm lới)

± Thiết lập chế độ truy bắt lới

Snap ¿

Nhập khoảng cách giũa các điểm truy bắt ¿ (thường đặt khoảng cách truy bắt trung với khoảng cách giữa các mắt lới)

(Gõ F9 để bật hoặc tắt chế độ truy bắt lới)

Phương pháp truy bắt điểm

Khi cần xác định một điểm trùng với một vị trí nào đó trân đối tượng trước đó ta có thể sử dụng phương pháp truy bắt điểm “Shifl + Phải chuột” => hiển thị bảng chọn phương thức truy bắt điểm.

End Point : Bắt điểm cuối

MidPoint : Bắt điểm giữa

Center : Tâm đường tròn, Ellipse, cung….

Node : Truy bắt điểm Point

Quadrant : Truy bắt điểm 1/4 đường tròn, Ellipse

Intersection : Điểm giao nhau

Tantgent : Điếm tiếp luyến với cung, Ellipse….

Nearest : Truy bất điểm gần con trò nhất

Point Fillters : Truy bắt chính xác theo các trục toạ độ

Bình luận