Lá ơi, anh đã về … ?

Lá buồn chạm bước chân em
Tiếng rơi bé nhỏ nhưng lem vào lòng
Lá còn không thể ngóng trông
Vậy mà em đã ngày mong tháng chờ

Mỗi năm lá úa một lần
Lá ơi còn có nợ nần chi không?
Em chờ chẳng chút hoài công
Anh đi biết có chạnh lòng nhớ em!

Ngày mai dẫu lá có xanh
Bao lần thay áo, nên cành quên mau
Sống rồi có nhớ trước sau
Nên thôi cứ biết có nhau, đã từng!

Giờ em muốn nói nhớ người
Thì người có chắc vui cười như xưa
Lá rơi giữa buổi ban trưa
Đừng vương vấn nữa, ta đưa tiễn người.

 

Bình luận