Những yêu cầu trong kỳ thi

Trong quân đội, những người lính được đòi hỏi phải vượt qua những thử thách khó khăn trong quá trình huấn luyện. Họ thường phải hoàn thành nhiệm vụ của mình trong một khoảng thời gian nhất định. Vì vậy họ phải làm quen với những khó khăn, thử thách đi kèm với yêu cầu được đề ra.

Tương tự như vậy, các bạn học sinh sinh viên cần phải biết được các dạng câu hỏi, cấu trúc bài thi, thời gian quy định,… đối với mỗi bài thi. Nếu bạn không hiểu rõ yêu cầu cụ thể của kỳ thi và không chuẩn bị đầy đủ thì chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Thử hình dung xem: dù bạn đã học xong hết sách giáo khoa cũng như các bài vở của mình rồi mà không biết cách áp dụng các kiến thức đó để trả lời câu hỏi. Điều đó cũng tệ như việc không hề chuẩn bị gì cho kỳ thi.

Sau khi đã nắm rõ chương trình môn học, điều quan trọng tiếp theo là phải nắm được những yêu cầu cụ thể trong bài thi của từng môn học. Chúng ta cần tìm ra được dạng thức ra đề của bài thi.

Ví dụ:

  • Có phần thực hành trong kỳ thi hay không? (Hầu hết các môn khoa học đều có phần thi thực hành)
  • Có phần thi trắc nghiệm hay không?
  • Có phần trả lời ngắn hay không?
  • Có phần viết bài luận hay không?

Một số môn học sẽ có nhiều dạng đề khác nhau. Đó có thể bao gồm phần dành cho trắc nghiệm, phần trả lời câu hỏi và phần viết bài luận. Biết được đề thi ở dạng nào là việc quan trọng để bạn khỏi bối rối khi làm bài thi.

Lập bảng kế hoạch

Khi đã nắm rõ và hiểu được các yêu cầu của môn học và bài thi, chúng ta có thể lập ra bảng kế hoạch sao cho dễ hiểu về bức tranh tổng thể toàn môn học.

Ghi rõ tên môn học và liệt kê những tiêu đề và các ý chính trong mỗi tiêu đề đó:

Môn học: (Ví dụ: Toán học)

Tiêu đề (Ví dụ: Tỉ số, Tỉ lệ và Tỉ lệ thức)

Ý chính:

• Hiểu rõ về tỉ số, trong đó gồm các số hữu tỉ

• Viết tỉ số dưới dạng đơn giản nhất

Ghi rõ tên môn học và các dạng câu hỏi có thể gặp phải trong bài thi:

Dạng đề thi

Phần 1 Trắc nghiệm:[30 điểm], 45 phút

Phần 2 Câu hỏi có đáp án gợi ý (trả lời tất cả câu hỏi): [40 điểm], 60 phút

Phần 3 Phần thi viết (chọn 2 trong 5 câu hỏi): [30 điểm], 90 phút

 

Bình luận