Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/duhocvic/hoaivong.com/wp-content/plugins/organize-series/orgSeries-widgets.php on line 219

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/duhocvic/hoaivong.com/wp-content/plugins/organize-series/orgSeries-widgets.php on line 220

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/duhocvic/hoaivong.com/wp-includes/kses.php on line 830

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/duhocvic/hoaivong.com/wp-includes/kses.php on line 830

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/duhocvic/hoaivong.com/wp-includes/kses.php on line 830

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/duhocvic/hoaivong.com/wp-includes/kses.php on line 830

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/duhocvic/hoaivong.com/wp-includes/kses.php on line 830

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/duhocvic/hoaivong.com/wp-includes/kses.php on line 830

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/duhocvic/hoaivong.com/wp-includes/kses.php on line 830

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/duhocvic/hoaivong.com/wp-includes/kses.php on line 830

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/duhocvic/hoaivong.com/wp-includes/kses.php on line 830

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/duhocvic/hoaivong.com/wp-includes/kses.php on line 830

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/duhocvic/hoaivong.com/wp-includes/kses.php on line 830

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/duhocvic/hoaivong.com/wp-includes/kses.php on line 830
Hoài Vọng Blog - Page 2 of 12 - Vẫn mãi chờ đợi dù biết là vô vọng

Nhận định về thái độ sống

Bạn có thấy rằng một số người luôn vui vẻ vẻ tràn đầy năng lượng không? Khi tất cả mọi người đều bỏ cuộc, họ là những người khuấy động nguồn sinh lực, vẫn tiếp tục cố gắng và cố gắng. Bạn có thấy có những người luôn nhìn vào khía …

Lời khuyên cho bạn

Thực hành để hiểu bài Không có phương pháp nào có thể thay thế được việc bạn luyện tập trả lời các câu hỏi và tập giải đề thi. Sau khi đã đọc qua sách giáo khoa và các ghi chép của mình, cách tốt nhất để đánh giá mức độ hiểu …

Xây dựng nền tảng vững chắc

Một người thông minh có lần được hỏi rằng: “Làm thế nào mà người Ai Cập cổ đại xây dựng được Kim Tự Tháp?”. Ông ta trả lời rất đơn giản và rõ ràng: “Mỗi lần xây người ta chỉ đặt từng viên đá một”. Tương tự, khi học, chúng ta phải …

Những yêu cầu trong kỳ thi

Trong quân đội, những người lính được đòi hỏi phải vượt qua những thử thách khó khăn trong quá trình huấn luyện. Họ thường phải hoàn thành nhiệm vụ của mình trong một khoảng thời gian nhất định. Vì vậy họ phải làm quen với những khó khăn, thử thách đi …