Học ra học, chơi ra chơi

Vì đối mặt với thử thách phải hoàn thành công việc trong một khoảng thời gian ngắn định trước, đôi khi chúng ta tự đánh lừa bản thân rằng không thể nào đạt được kết quả mà thực ra hoàn toàn nằm trong tầm tay mình. Chúng ta thường lấy lý do …

Chăm chỉ = Thành công ?

“Em phải học thật chăm chỉ nếu muốn đạt được điểm 10 trong kỳ thi này!” “Đừng có mà lười biếng. Con phải học chăm lên đấy!” “Phải học cho thật chăm thì cháu mới đạt được các mục tiêu trong đời mình.” Đó chỉ mới là vài lời khuyên …