Thẻ: nhớ người yêu

Đi qua ngày gió

Gió vẫn thế – vẫn là tri kỷ của những ngày chênh vênh Ngày gió thổi, bụi tung một khoảng trời, tôi bỗng nghĩ tuổi thanh xuân của mình còn dài lắm, vậy cớ mà bản thân lại lơ đi một vài cơ hội cho mình. Ví dụ như: bỏ …