Tam tòng cần không…

Thuở ấy tam tòng tại Á đông
Oằn vai áp chế kiếp má hồng
Đặt ra luật pháp thời phong kiến
Khổ thân phụ nữ – bến đục trong…

Tòng phụ tại gia tình nhi nữ
Trọng tuân nhất dạ mẹ cha thờ
Thưa vâng bước theo đường vạch sẵn
Dáng lụa treo hờ chỉ phất phơ,

Xuất giá tòng phu thói phụ tùy
Lưng còng tôi chúa có màng chi
Ai sang thất tổ lên vai mỏi
Mượn xác sinh thuê giữ giống nòi,

Phu tử tòng tử có nên chăng
Mẹ thời dưới thấp có công bằng?
Tình thương tích lũy sâu tâm khảm
Di nguyện khơi nguồn lại cháu con.

Đổi mới thay đi lối sống mòn
Nữ cần trân quý điểm phấn son
Đảm đang – trung hậu-tin- tự trọng
Ba chữ tam tòng còn cần không ?!

dung-nhi-01

Bình luận