Chuyên mục: Tâm sự tình yêu

Sông Lấp

Mão rẽ vào thăm con. Bé Lưu cũng ngả vào lòng bố. Nhưng nó vẫn gọi bằng chú, thói quen từ khi biết nói, mặc dù tôi vẫn mắng nó, hôm nay vẫn mắng: – Bố đẻ của con, con phải gọi bằng bố! Con bé òa khóc, vùng chạy …